برای ساخت میانبر در سی پنل ایتدا وارد کنترل پنل شوید

سپس از سربرگ preferences بر روی shortcuts کلیک کنید و طبق آموزش زیر عمل کنید

از این ابزار برای ایجاد میانبر برای ابزارهای سی پنل می توان استفاده کرد.


1- ابتدا از Restore Down مرورگر استفاه کنید تا فضای Desktop قابل مشاهده باشد.

2- به دلخواه روی یکی از ابزارهای سی پنل کلیک کرده و عمل Drag Drop را انجام دهید.
Drag Drop : عمل کلیک ، نگه داشتن ، کشیدن و رها کردن یک آیکن در مکان دیگر را Drag Drop می گویند.
در واقع با اینکار یک میانبر از ابزار در Desktop یا هر مکان دلخواه خود خواهیم داشت.

با کلیک بر روی آیکن Shortcuts در سی پنل دو گزینه برای ایجاد میانبر پیشنهاد شده است.
گزینه Access cPanel برای میانبر محیط سی پنل و  Access cPanel Webmail برای میانبر محیط سرویس های میل است.

با عمل Drag Drop بر روی لینک های نامبرده می توان میانبری از دو ابزار را ایجاد کرد.

این صفحه چطور بود؟ post