در این مطلب می خواهیم از محتوای یک دیتابیس Export بگیریم (در اصلاح عامیانه بکاپ گیری).

در ابتدا وارد محیط سی پنل خود می شوید.

گزینه PhpMyAdmin را کلیک کنید.

a

 

مراحل بکاپ گیری از یک دیتابیس سی پنل

بروی دکمه Home که در تصویر است کلیک کنید به سربرگ Export بروید.

s

در صفحه Export گزینه Costom – display all possible options را انتخاب کنید نام کلیه دیتابیس های موجود در هاست لینوکسی شما ظاهر می شود، نام دیتابیسی را که قصد دارید از آن بکاپ بگیرید را انتخاب کنید

در بخش Output

Character set of the file:بروی UTF-8 قرار هید.

Compression: نوع پسوند ذخیره سازی را هم gzipped بگذارید.

در  آخر دکمه GO در انتهای صفحه را کلیک کنید یک فایل بنام localhost.sql.gz دانلود می شود که محتوای این فایل همان بکاپ دیتابیس شما است.

d

این صفحه چطور بود؟ post