سلام به کاربران قائم هاست
در مقاله آموزشی قبلی مربوط به مجموعه آموزش های دایرکت ادمین  از Custombuild برای شما گفیتم

فعال سازی Spamassasin در پنل دایرکت ادمین

در این مقاله آموزشی نحوه نصب Spamassasin را بر روی کنترل پنل دایرکت ادمین برای شما خواهیم گفت

 

ابتدا باید از نصب بودن Spamassasin در سرور خود اطمینان حاصل کنید

در اینجا به صورت مختصر ازکاربرد نحوه نصب بر روی سرور به شما خواهیم گفت

از Spamassasin به عنوان یک فیلتر اسپم قوی به منظور جلوگیری و مقابله با هرزنامه ها استفاده میشود

برای نصب آن بر روی سرور ابتدا سرور لینوکس خود را با دستور زیرآپدیت کنید

sudo yum update

پس از آپدیت سرور Spamassasin را با دستور yum نصب کنید

sudo yum install spamassassin

حالا که Spamassasin را نصب کردید با تغییرات زیر آن را بر روی دایرکت ادمین فعال کنید

با دستور زیر spamd و spamc را در فایل “/etc/exim.conf file نصب کنید

cd /usr/local/directadmin/scripts

./spam.sh

ممکن است هنگام نصب spamd با اروری در رابطه با ماژول پرل مواجه شوید که باید توسط cpan آن را نصب کنید

PERL_MM_USE_DEFAULT=1 cpan -i Archive::Tar Digest::SHA Mail::SPF IP::Country Net::Ident IO::Socket::INET6 Compress::Zlib Mail::DKIM LWP::UserAgent HTTP::Date Encode::Detect

حالا دومرتبه spam.sh را اجرا کنید

اگر با سوال زیر روبرو شدید گزینه no را انتخاب کنید و اینتر بزنید

Are you ready for manual configuration? [yes] no

حالا نوبت استارت spamd با دستور زیر است

/usr/bin/spamd -d -c -m 15

تغییراتی را باید بر روی فایل etc/exim.conf  اعمال کنید برای دریافت exim در هنگام استفاده از spamd

کدهای زیر را

# Spam Assassin

#spamcheck_director:

# driver = accept

# condition = “${if and {

# {!def:h_X-Spam-Flag:}

# {!eq {$received_protocol}{spam-scanned}}

# {!eq {$received_protocol}{local}}

# {exists{/home/${lookup{$domain}lsearch{/etc/virtual/domainowners}{$value}}/.spamassassin/user_prefs}}

# {{$message_size}{100k}}

# } {1}{۰}}”

# retry_use_local_part

# transport = spamcheck

# no_verify
به شکل زیر تغییر دهید

# Spam Assassin

spamcheck_director:

driver = accept

condition = “${if and {

{!def:h_X-Spam-Flag:}

{!eq {$received_protocol}{spam-scanned}}

{!eq {$received_protocol}{local}}

{exists{/home/${lookup{$domain}lsearch{/etc/virtual/domainowners}{$value}}/.spamassassin/user_prefs}}

{{$message_size}{100k}}

} {1}{۰}}”

retry_use_local_part

transport = spamcheck

no_verify

حالا با دستور

/sbin/service exim restart

Exim را ر restart کنید

به این نکته هم توجه کنید که فایل های spamassassin config در مسیر /etc/mail/spamassassin/local.cf قرار دارند

پایان مقاله آموزشی فعال کردن Spamassasin در دایرکت ادمین

امیدواریم این آموزش برای شما موثر واقع شود

این صفحه چطور بود؟ post