نحوه تبدیل منطقه زمانی در MySQL

این مقاله نحوه تبدیل منطقه زمانی در MySQL را با استفاده از عملکرد CONVERT_TZ توضیح می دهد.

نحوه تبدیل منطقه زمانی در MySQL

نحوه تبدیل منطقه زمانی در MySQL

با استفاده از عملکرد CONVERT_TZ

به طور پیش فرض، سرورهای میزبان A2 از یکی از مناطق زمانی استفاده می کنند:

  • سرورهای ایالات متحده (میشیگان): منطقه زمانی ایالات متحده شرقی.
  • سرورهای اروپایی (آمستردام): منطقه زمانی اروپای مرکزی.
  • سرورهای مبتنی بر آسیا (سنگاپور): منطقه زمان استاندارد منطقه سنگاپور.

با این حال، با فراخوانی تابع CONVERT_TZ ، می توانید منطقه زمانی مورد استفاده در زمینه های DATE ، TIME و DATETIME را تبدیلکنید.

به عنوان مثال، پرس و جو نمونه زیر نشان می دهد که چگونه تاریخ و زمان کنونی در منطقه زمانی ایالات متحده شرقی را به منطقه زمانی برای آسیا , تهران :

SELECT CONVERT_TZ( NOW(),'US/Eastern','Asia/Tehran' );

مطالب مرتبط با این آموزش »

 

این صفحه چطور بود؟ post