در این مقاله به سوال شما در مورد اینکه آدرس cach-all چیست پاسخ خواهیم داد

در واقفع cach-all یک سرویسی است که این امکان را به شما میدهد تا آن را تنظبم کنید تا ایمیل هایی که به آدرس ایمیل نامعتبر سایت شما ارسال میشود به اینباکس  ( inbox )  ایمیل دلخواه و فعال سایت شما ارسال شود
مثلا برای دامنه قائم هاست Avalindadeh.com در تنظیمات ایمیلش یک آدرس با نام [email protected] وجود دارد که فعال میباشد
و اگر ایمیلی به آدرس [email protected] اراسال شود به علت نامعتبر بودن ایمیل حتمآ برگشت خواهد خورد ولی در صورت فعال کردن سرویس cach-all و تننظیم بر روی آدرس [email protected] ایمیل های ارسالی به [email protected] هم به آدرس ایمیل [email protected] ارسال خواهد شد

این صفحه چطور بود؟ post