دامنه

ثبت دامنه ارزان

دامنه چیست ؟

نام دامنه نام وب سایت شماست. نام دامنه آدرسی است که کاربران اینترنت میتوانند به وبسایت شما دسترسی پیدا کنند. نام دامنه برای پیدا کردن و شناسایی رایانه ها در اینترنت استفاده می شود. کامپیوترها از آدرس های IP استفاده می کنند که یک سری از آنهاست. با این حال، انسانها دشوار است که رشته اعداد را به خاطر بسپارند. به همین دلیل، نام دامنه به جای استفاده از آدرس های IP، برای شناسایی اشخاص در اینترنت مورد استفاده قرار گرفت.

نام دامنه می تواند هر ترکیبی از حروف و اعداد باشد و می توان آن را در ترکیب از پسوند نام دامنه مختلف مانند .com، .net و بیشتر استفاده کرد.

نام دامنه باید قبل از اینکه بتوانید از آن استفاده کنید، ثبت نام کنید. هر نام دامنه منحصر به فرد است. هیچ دو وبسایت نمیتواند همان نام دامنه را داشته باشد. اگر کسی در www.yourdomain.com تایپ کند، آن را به وب سایت خود و هیچ کس دیگر.

پیشنهاد خرید هاست و دامنه از قائم هاست !

با خرید هاست میزبانی از قائم هاست و یا سرور مجازی و سرور اختصاصی ؛ از مزایای تخفیف دامنه در قائم هاست بهرمند شوید , با خرید هاست و سرور میتوانید نسبت به دریافت تخفیف روی دامنه خود درخواست ارسال نمایید.

دامنه

دامنه

لیست قیمت ثبت، تمدید و جریمه قفل شدن دامنه در قائم هاست

نوع دامنه ثبت کننده مدت زمان ثبت(سال) قیمت (تومان) جریمه دامنه قفل شده + تمدید (تومان) انتقال دامنه(تومان)
com WebNic 1 132,000 1,092,000 132,000
net WebNic 1 156,000 1,116,000 156,000
org WebNic 1 156,000 1,116,000 156,000
info WebNic 1 192,000 1,152,000 192,000
biz WebNic 1 180,000 1,152,000 180,000
name WebNic 1 156,000 156,000 156,000
cc WebNic 1 312,000 1,272,000 312,000
tv WebNic 1 420,000 1,380,000 420,000
ws WebNic 1 300,000 1,260,000 300,000
mobi WebNic 1 204,000 1,164,000 204,000
asia WebNic 1 216,000 1,176,000 216,000
co WebNic 1 312,000 1,272,000 312,000
ir IRNIC 5 14,600 20,500 10,000
ir IRNIC 1 4.500 11,500 10,000
co.ir IRNIC 5 14,600 20,500 10,000
co.ir IRNIC 1 4.500 11,500 10,000
gov.ir IRNIC 5 14,600 20,500 10,000
gov.ir IRNIC 1 4.500 11,500 10,000
org.ir IRNIC 5 14,600 20,500 10,000
org.ir IRNIC 1 4.500 11,500 10,000
sch.ir IRNIC 1 4.500 11,500 10,000
sch.ir IRNIC 5 14,600 20,500 10,000
id.ir IRNIC 1 4.500 11,500 10,000
id.ir IRNIC 5 14,600 20,500 10,000
net.ir IRNIC 5 14,600 20,500 10,000
net.ir IRNIC 1 4.500 11,500 10,000
ac.ir IRNIC 5 14,600 20,500 10,000
ac.ir IRNIC 1 4.500 11,500 10,000
ایران IRNIC 1 4.500 9,800 10,000
ایران IRNIC 5 12,900 17,800 10,000
nl WebNic 1 108,000 1,056,000 108,000
ca WebNic 1 204,000 192,000 204,000
us WebNic 1 144,000 1,104,000 144,000
me WebNic 1 204,000 1,164,000 204,000
pro WebNic 1 180,000 1,140,000 180,000
tel WebNic 1 168,000 1,128,000 168,000
co.uk WebNic 1 120,000 120,000 120,000
in WebNic 1 156,000 1,116,000 156,000
ru WebNic 1 264,000 1,200,000 264,000
photos WebNic 1 240,000 1,176,000 240,000
camera WebNic 1 540,000 1,500,000 540,000
gallery WebNic 1 204,000 1,164,000 204,000
photography WebNic 1 204,000 1,176,000 204,000
graphics WebNic 1 228,000 1,176,000 228,000
today WebNic 1 204,000 1,164,000 204,000
land WebNic 1 324,000 1,284,000 324,000
technology WebNic 1 204,000 1,164,000 204,000
equipment WebNic 1 228,000 1,188,000 228,000
construction WebNic 1 324,000 1,284,000 324,000
directory WebNic 1 228,000 1,188,000 228,000
tips WebNic 1 204,000 1,164,000 204,000
diamonds WebNic 1 600,000 1,500,000 600,000
holdings WebNic 1 528,000 1,488,000 528,000
enterprises WebNic 1 336,000 1,296,000 360,000
contractors WebNic 1 336,000 1,296,000 336,000
careers WebNic 1 528,000 1,488,000 528,000
estate WebNic 1 336,000 1,296,000 336,000
ventures WebNic 1 528,000 1,488,000 528,000
singles WebNic 1 336,000 1,296,000 336,000
clothing WebNic 1 336,000 1,296,000 336,000
shoes WebNic 1 528,000 1,488,000 528,000
kitchen WebNic 1 528,000 1,488,000 528,000
lighting WebNic 1 228,000 1,188,000 228,000
plumbing WebNic 1 528,000 1,488,000 528,000
bike WebNic 1 336,000 1,296,000 336,000
guru WebNic 1 312,000 1,248,000 312,000
voyage WebNic 1 528,000 1,488,000 528,000
recipes WebNic 1 528,000 1,488,000 528,000
tattoo WebNic 1 504,000 1,464,000 504,000
menu WebNic 1 408,000 1,368,000 408,000
uno WebNic 1 336,000 1,296,000 336,000
academy WebNic 1 312,000 1,272,000 312,000
center WebNic 1 204,000 1,164,000 204,000
computer WebNic 1 336,000 1,296,000 336,000
management WebNic 1 228,000 1,188,000 228,000
systems WebNic 1 204,000 1,164,000 204,000
company WebNic 1 192,000 1,152,000 192,000
builders WebNic 1 336,000 1,296,000 336,000
email WebNic 1 204,000 1,164,000 204,000
solutions WebNic 1 204,000 1,164,000 204,000
support WebNic 1 204,000 1,164,000 204,000
training WebNic 1 312,000 1,272,000 312,000
buzz WebNic 1 408,000 1,368,000 408,000
camp WebNic 1 528,000 1,488,000 528,000
education WebNic 1 204,000 1,164,000 204,000
glass WebNic 1 528,000 1,488,000 528,000
institute WebNic 1 228,000 1,164,000 228,000
repair WebNic 1 336,000 1,296,000 336,000
coffee WebNic 1 312,000 1,272,000 312,000
house WebNic 1 312,000 1,272,000 312,000
florist WebNic 1 336,000 1,296,000 336,000
international WebNic 1 204,000 1,164,000 204,000
solar WebNic 1 528,000 1,488,000 528,000
holiday WebNic 1 528,000 1,488,000 528,000
marketing WebNic 1 324,000 1,236,000 324,000
kim WebNic 1 192,000 1,128,000 192,000
pink WebNic 1 192,000 1,128,000 192,000
red WebNic 1 192,000 1,128,000 192,000
blue WebNic 1 192,000 1,128,000 192,000
codes WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
farm WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
viajes WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
build WebNic 1 816,000 1,680,000 816,000
kiwi WebNic 1 408,000 1,320,000 408,000
agency WebNic 1 204,000 1,140,000 204,000
bargains WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
boutique WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
zone WebNic 1 324,000 1,236,000 324,000
cheap WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
club WebNic 1 132,000 1,080,000 132,000
link WebNic 1 120,000 1,068,000 120,000
cool WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
watch WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
berlin WebNic 1 792,000 720,000 792,000
ruhr WebNic 1 600,000 564,000 600,000
travel WebNic 1 1,284,000 1,284,000 1,284,000
works WebNic 1 312,000 1,272,000 312,000
expert WebNic 1 528,000 1,488,000 528,000
luxury WebNic 1 5,940,000 6,900,000 5,940,000
dance WebNic 1 252,000 1,188,000 252,000
democrat WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
exposed WebNic 1 228,000 1,164,000 228,000
foundation WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
wiki WebNic 1 312,000 1,236,000 312,000
domains WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
webcam WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
trade WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
bid WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
social WebNic 1 312,000 1,236,000 312,000
reviews WebNic 1 252,000 1,188,000 252,000
futbol WebNic 1 168,000 1,104,000 168,000
tienda WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
properties WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
maison WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
condos WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
jetzt WebNic 1 228,000 1,164,000 228,000
xyz WebNic 1 132,000 1,080,000 132,000
ninja WebNic 1 204,000 1,140,000 204,000
immobilien WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
villas WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
vacations WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
rentals WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
flights WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
cruises WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
pics WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
gift WebNic 1 228,000 1,164,000 228,000
limo WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
cab WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
university WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
toys WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
town WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
reisen WebNic 1 228,000 1,164,000 228,000
kaufen WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
consulting WebNic 1 312,000 1,236,000 312,000
pictures WebNic 1 132,000 1,068,000 132,000
media WebNic 1 312,000 1,236,000 312,000
lease WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
associates WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
tokyo WebNic 1 204,000 1,140,000 204,000
moe WebNic 1 204,000 1,140,000 204,000
moda WebNic 1 252,000 1,188,000 252,000
gripe WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
exchange WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
engineering WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
capital WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
wien WebNic 1 588,000 540,000 588,000
rest WebNic 1 420,000 1,320,000 420,000
bar WebNic 1 804,000 1,680,000 804,000
pub WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
christmas WebNic 1 516,000 1,416,000 516,000
vision WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
report WebNic 1 228,000 1,164,000 228,000
fish WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
tools WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
supply WebNic 1 228,000 1,164,000 228,000
supplies WebNic 1 228,000 1,164,000 228,000
parts WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
industries WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
ink WebNic 1 312,000 1,236,000 312,000
community WebNic 1 312,000 1,236,000 312,000
cleaning WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
catering WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
cards WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
productions WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
partners WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
events WebNic 1 312,000 1,236,000 312,000
dating WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
am WebNic 1 1,056,000 960,000 1,056,000
wtf WebNic 1 312,000 1,236,000 312,000
actor WebNic 1 420,000 1,320,000 420,000
rocks WebNic 1 168,000 1,104,000 168,000
care WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
clinic WebNic 1 600,000 1,500,000 600,000
dental WebNic 1 600,000 1,500,000 600,000
surgery WebNic 1 600,000 1,500,000 600,000
cash WebNic 1 384,000 1,296,000 384,000
fund WebNic 1 600,000 1,500,000 600,000
investments WebNic 1 1,140,000 1,980,000 1,140,000
tax WebNic 1 600,000 1,500,000 600,000
haus WebNic 1 384,000 1,296,000 384,000
hiv WebNic 1 2,916,000 3,612,000 2,916,000
black WebNic 1 612,000 1,512,000 612,000
hamburg WebNic 1 792,000 720,000 792,000
discount WebNic 1 384,000 1,296,000 384,000
fitness WebNic 1 384,000 1,296,000 384,000
furniture WebNic 1 612,000 1,500,000 612,000
schule WebNic 1 252,000 1,188,000 252,000
claims WebNic 1 612,000 1,500,000 612,000
credit WebNic 1 1,128,000 1,980,000 1,128,000
creditcard WebNic 1 1,536,000 2,316,000 1,536,000
gratis WebNic 1 228,000 1,164,000 228,000
limited WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
financial WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
fail WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
church WebNic 1 312,000 1,236,000 312,000
guide WebNic 1 312,000 1,236,000 312,000
life WebNic 1 312,000 1,236,000 312,000
loans WebNic 1 996,000 1,860,000 996,000
host

SALE
WebNic 1 1,008,000 348,000 2,340,000 1,008,000
website

SALE
WebNic 1 252,000 108,000 1,308,000 252,000
press

SALE
WebNic 1 804,000 252,000 1,680,000 804,000
vegas WebNic 1 792,000 1,680,000 792,000
cooking WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
country WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
fishing WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
horse WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
rodeo WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
vodka WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
bayern WebNic 1 528,000 1,440,000 528,000
deals WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
capetown WebNic 1 216,000 1,152,000 216,000
durban WebNic 1 216,000 1,152,000 216,000
joburg WebNic 1 216,000 1,152,000 216,000
market WebNic 1 324,000 1,236,000 324,000
mortgage WebNic 1 492,000 1,392,000 492,000
melbourne WebNic 1 864,000 1,740,000 864,000
gifts WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
restaurant WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
sarl WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
healthcare WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
vet WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
soy WebNic 1 312,000 1,956,000 312,000
nyc WebNic 1 396,000 1,320,000 396,000
desi WebNic 1 204,000 1,860,000 204,000
city WebNic 1 204,000 1,140,000 204,000
business WebNic 1 192,000 1,128,000 192,000
immo WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
network WebNic 1 204,000 1,140,000 204,000
pizza WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
auction WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
software WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
paris WebNic 1 732,000 1,620,000 732,000
ltda WebNic 1 480,000 1,380,000 480,000
bzh WebNic 1 864,000 1,740,000 864,000
physio WebNic 1 960,000 1,896,000 960,000
ceo WebNic 1 1,056,000 1,908,000 1,056,000
best WebNic 1 1,056,000 1,908,000 1,056,000
quebec WebNic 1 468,000 1,380,000 468,000
engineer WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
click WebNic 1 120,000 1,068,000 120,000
help WebNic 1 312,000 1,236,000 312,000
accountants WebNic 1 1,008,000 1,860,000 1,008,000
casa WebNic 1 204,000 1,140,000 204,000
work WebNic 1 108,000 1,056,000 108,000
lgbt WebNic 1 492,000 1,392,000 492,000
delivery WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
energy WebNic 1 1,008,000 1,860,000 1,008,000
sydney WebNic 1 864,000 2,340,000 864,000
cricket WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
party WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
yoga WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
vote WebNic 1 804,000 1,680,000 804,000
voto WebNic 1 804,000 1,680,000 804,000
how WebNic 1 336,000 1,968,000 336,000
band WebNic 1 252,000 1,188,000 252,000
rip WebNic 1 204,000 1,140,000 204,000
space

SALE
WebNic 1 252,000 84,000 1,188,000 252,000
science WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
irish WebNic 1 240,000 1,176,000 240,000
date WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
faith WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
review WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
bio WebNic 1 708,000 1,596,000 708,000
archi WebNic 1 708,000 1,596,000 708,000
fit WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
lol WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
site

SALE
WebNic 1 312,000 132,000 1,236,000 312,000
gold WebNic 1 1,008,000 1,860,000 1,008,000
golf WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
plus WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
tours WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
style WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
fashion WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
taxi WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
dog WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
hockey WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
run WebNic 1 228,000 1,164,000 228,000
theater WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
coupons WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
movie WebNic 1 3,012,000 3,660,000 3,012,000
news WebNic 1 252,000 1,188,000 252,000
tech

SALE
WebNic 1 552,000 228,000 1,692,000 552,000
design WebNic 1 516,000 2,160,000 516,000
army WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
dentist WebNic 1 420,000 1,320,000 420,000
rehab WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
show WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
coach WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
legal WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
memorial WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
money WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
frl WebNic 1 648,000 2,376,000 648,000
world WebNic 1 312,000 1,236,000 312,000
degree WebNic 1 480,000 1,392,000 480,000
gives WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
brussels WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
vlaanderen WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
tires WebNic 1 1,008,000 1,860,000 1,008,000
forsale WebNic 1 372,000 1,296,000 372,000
film WebNic 1 960,000 1,824,000 960,000
study WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
online

SALE
WebNic 1 384,000 108,000 1,536,000 384,000
aero WebNic 1 516,000 456,000 516,000
corsica WebNic 1 672,000 1,560,000 672,000
auto WebNic 1 27,720,000 26,160,000 27,720,000
car WebNic 1 27,720,000 26,160,000 27,720,000
cars WebNic 1 27,720,000 26,160,000 27,720,000
family WebNic 1 252,000 1,188,000 252,000
vin WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
wine WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
top WebNic 1 108,000 1,056,000 108,000
studio WebNic 1 252,000 1,188,000 252,000
ngo WebNic 1 492,000 2,232,000 492,000
sale WebNic 1 312,000 1,236,000 312,000
video WebNic 1 252,000 1,188,000 252,000
one WebNic 1 120,000 1,188,000 120,000
bingo WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
store

SALE
WebNic 1 612,000 192,000 2,340,000 612,000
istanbul WebNic 1 348,000 1,260,000 348,000
chat WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
tennis WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
apartments WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
tirol WebNic 1 480,000 420,000 480,000
football WebNic 1 228,000 1,164,000 228,000
school WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
adult WebNic 1 1,008,000 1,860,000 1,008,000
sucks WebNic 1 3,000,000 3,660,000 3,000,000
cafe WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
express WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
love WebNic 1 336,000 1,848,000 336,000
jewelry WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
team WebNic 1 312,000 1,236,000 312,000
accountant WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
download WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
loan WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
racing WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
win WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
soccer WebNic 1 228,000 1,164,000 228,000
amsterdam WebNic 1 648,000 2,376,000 648,000
fans WebNic 1 804,000 2,280,000 804,000
fyi WebNic 1 228,000 1,164,000 228,000
mba WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
ski WebNic 1 480,000 1,392,000 480,000
men WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
courses WebNic 1 408,000 1,320,000 408,000
rent WebNic 1 756,000 4,236,000 756,000
college WebNic 1 756,000 4,236,000 756,000
miami WebNic 1 264,000 1,200,000 264,000
abogado WebNic 1 408,000 1,320,000 408,000
law WebNic 1 1,056,000 1,908,000 1,056,000
srl WebNic 1 528,000 1,668,000 528,000
live WebNic 1 252,000 1,188,000 252,000
cloud

SALE
WebNic 1 120,000 108,000 1,068,000 120,000
pet WebNic 1 192,000 1,128,000 192,000
bet WebNic 1 192,000 1,128,000 192,000
barcelona WebNic 1 1,044,000 2,736,000 1,044,000
ist WebNic 1 264,000 1,200,000 264,000
garden WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
photo WebNic 1 312,000 1,236,000 312,000
cologne WebNic 1 276,000 252,000 276,000
koeln WebNic 1 276,000 252,000 276,000
yokohama WebNic 1 204,000 1,140,000 204,000
london WebNic 1 588,000 1,488,000 588,000
global WebNic 1 756,000 1,644,000 756,000
digital WebNic 1 312,000 1,236,000 312,000
finance WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
insure WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
republican WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
scot WebNic 1 624,000 4,380,000 624,000
direct WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
place WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
beer WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
surf WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
attorney WebNic 1 408,000 1,320,000 408,000
lawyer WebNic 1 408,000 1,320,000 408,000
wales WebNic 1 264,000 1,200,000 264,000
nrw WebNic 1 588,000 1,488,000 588,000
green WebNic 1 792,000 1,680,000 792,000
alsace WebNic 1 768,000 1,656,000 768,000
wedding WebNic 1 312,000 1,236,000 312,000
earth WebNic 1 264,000 1,428,000 264,000
theatre WebNic 1 7,476,000 7,716,000 7,476,000
vip WebNic 1 192,000 1,128,000 192,000
se WebNic 1 300,000 1,224,000 300,000
group WebNic 1 204,000 1,140,000 204,000
stream WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
es WebNic 1 264,000 480,000 264,000
shop WebNic 1 372,000 2,724,000 372,000
co.in WebNic 1 96,000 1,044,000 96,000
net.in WebNic 1 96,000 1,044,000 96,000
org.in WebNic 1 96,000 1,044,000 96,000
ind.in WebNic 1 96,000 1,044,000 96,000
firm.in WebNic 1 96,000 1,044,000 96,000
gen.in WebNic 1 96,000 1,044,000 96,000
ltd WebNic 1 228,000 1,164,000 228,000
gmbh WebNic 1 336,000 1,248,000 336,000
hospital WebNic 1 540,000 1,440,000 540,000
fun

SALE
WebNic 1 252,000 144,000 1,188,000 252,000
art WebNic 1 168,000 1,104,000 168,000
blog WebNic 1 312,000 1,236,000 312,000
tk WebNic 1 384,000 336,000 384,000
io WebNic 1 432,000 1,344,000 432,000
services WebNic 1 312,000 1,236,000 312,000
pw

SALE
WebNic 1 324,000 72,000 300,000 324,000
reise WebNic 1 1,020,000 1,980,000 1,020,000
promo WebNic 1 192,000 1,152,000 192,000
salon WebNic 1 528,000 1,488,000 528,000
shopping WebNic 1 336,000 1,296,000 336,000
shiksha WebNic 1 192,000 1,152,000 192,000
doctor WebNic 1 1,020,000 1,980,000 1,020,000
airforce WebNic 1 336,000 1,296,000 336,000
navy WebNic 1 336,000 1,296,000 336,000
security WebNic 1 27,000,000 27,600,000 27,000,000
protection WebNic 1 27,000,000 27,600,000 27,000,000
game WebNic 1 4,680,000 5,640,000 4,680,000
games WebNic 1 204,000 1,164,000 204,000
tube WebNic 1 336,000 1,296,000 336,000
cymru WebNic 1 264,000 1,224,000 264,000
nagoya WebNic 1 204,000 1,164,000 204,000
ac WebNic 1 528,000 528,000 528,000
health WebNic 1 744,000 1,716,000 744,000
app WebNic 1 192,000 1,872,000 192,000
af WebNic 1 912,000 840,000 912,000
li WebNic 1 204,000 600,000 204,000
llc WebNic 1 336,000 1,296,000 336,000
page WebNic 1 132,000 1,920,000 132,000
to WebNic 1 636,000 600,000 636,000
st WebNic 1 468,000 2,232,000 468,000
realestate WebNic 1 972,000 1,920,000 972,000
fan WebNic 1 396,000 1,380,000 396,000
homes

SALE
WebNic 1 396,000 216,000 1,380,000 396,000

توضیحات ثبت دامنه :

قیمت ها ممکن است به علت تغییر و نوسان نرخ ارز بروز نباشد جهت اطلاع دقیق از نرخ ثبت دامنه فقط از بخش ثبت دامنه قیمت را مشاهده نمایید .

5/5 - (12 امتیاز)