دامنه چیست ؟

نام دامنه نام وب سایت شماست. نام دامنه آدرسی است که کاربران اینترنت میتوانند به وبسایت شما دسترسی پیدا کنند. نام دامنه برای پیدا کردن و شناسایی رایانه ها در اینترنت استفاده می شود. کامپیوترها از آدرس های IP استفاده می کنند که یک سری از آنهاست. با این حال، انسانها دشوار است که رشته اعداد را به خاطر بسپارند. به همین دلیل، نام دامنه به جای استفاده از آدرس های IP، برای شناسایی اشخاص در اینترنت مورد استفاده قرار گرفت.

نام دامنه می تواند هر ترکیبی از حروف و اعداد باشد و می توان آن را در ترکیب از پسوند نام دامنه مختلف مانند .com، .net و بیشتر استفاده کرد.

نام دامنه باید قبل از اینکه بتوانید از آن استفاده کنید، ثبت نام کنید. هر نام دامنه منحصر به فرد است. هیچ دو وبسایت نمیتواند همان نام دامنه را داشته باشد. اگر کسی در www.yourdomain.com تایپ کند، آن را به وب سایت خود و هیچ کس دیگر.

پیشنهاد خرید هاست و دامنه از قائم هاست !

با خرید هاست میزبانی از قائم هاست و یا سرور مجازی و سرور اختصاصی ؛ از مزایای تخفیف دامنه در قائم هاست بهرمند شوید , با خرید هاست و سرور میتوانید نسبت به دریافت تخفیف روی دامنه خود درخواست ارسال نمایید.

دامنه

دامنه

لیست قیمت ثبت، تمدید و جریمه قفل شدن دامنه در قائم هاست

نوع دامنهثبت کنندهمدت زمان ثبت(سال)قیمت (تومان)جریمه دامنه قفل شده + تمدید (تومان)انتقال دامنه(تومان)
comWebNic1132,000 1,092,000132,000
netWebNic1156,000 1,116,000156,000
orgWebNic1156,000 1,116,000156,000
infoWebNic1192,000 1,152,000192,000
bizWebNic1180,000 1,152,000180,000
nameWebNic1156,000 156,000156,000
ccWebNic1312,000 1,272,000312,000
tvWebNic1420,000 1,380,000420,000
wsWebNic1300,000 1,260,000300,000
mobiWebNic1204,000 1,164,000204,000
asiaWebNic1216,000 1,176,000216,000
coWebNic1312,000 1,272,000312,000
irIRNIC514,600 20,50010,000
irIRNIC14.500 11,50010,000
co.irIRNIC514,600 20,50010,000
co.irIRNIC14.500 11,50010,000
gov.irIRNIC514,600 20,50010,000
gov.irIRNIC14.500 11,50010,000
org.irIRNIC514,600 20,50010,000
org.irIRNIC14.500 11,50010,000
sch.irIRNIC14.500 11,50010,000
sch.irIRNIC514,600 20,50010,000
id.irIRNIC14.500 11,50010,000
id.irIRNIC514,600 20,50010,000
net.irIRNIC514,600 20,50010,000
net.irIRNIC14.500 11,50010,000
ac.irIRNIC514,600 20,50010,000
ac.irIRNIC14.500 11,50010,000
ایرانIRNIC14.500 9,80010,000
ایرانIRNIC512,900 17,80010,000
nlWebNic1108,000 1,056,000108,000
caWebNic1204,000 192,000204,000
usWebNic1144,000 1,104,000144,000
meWebNic1204,000 1,164,000204,000
proWebNic1180,000 1,140,000180,000
telWebNic1168,000 1,128,000168,000
co.ukWebNic1120,000 120,000120,000
inWebNic1156,000 1,116,000156,000
ruWebNic1264,000 1,200,000264,000
photosWebNic1240,000 1,176,000240,000
cameraWebNic1540,000 1,500,000540,000
galleryWebNic1204,000 1,164,000204,000
photographyWebNic1204,000 1,176,000204,000
graphicsWebNic1228,000 1,176,000228,000
todayWebNic1204,000 1,164,000204,000
landWebNic1324,000 1,284,000324,000
technologyWebNic1204,000 1,164,000204,000
equipmentWebNic1228,000 1,188,000228,000
constructionWebNic1324,000 1,284,000324,000
directoryWebNic1228,000 1,188,000228,000
tipsWebNic1204,000 1,164,000204,000
diamondsWebNic1600,000 1,500,000600,000
holdingsWebNic1528,000 1,488,000528,000
enterprisesWebNic1336,000 1,296,000360,000
contractorsWebNic1336,000 1,296,000336,000
careersWebNic1528,000 1,488,000528,000
estateWebNic1336,000 1,296,000336,000
venturesWebNic1528,000 1,488,000528,000
singlesWebNic1336,000 1,296,000336,000
clothingWebNic1336,000 1,296,000336,000
shoesWebNic1528,000 1,488,000528,000
kitchenWebNic1528,000 1,488,000528,000
lightingWebNic1228,000 1,188,000228,000
plumbingWebNic1528,000 1,488,000528,000
bikeWebNic1336,000 1,296,000336,000
guruWebNic1312,000 1,248,000312,000
voyageWebNic1528,000 1,488,000528,000
recipesWebNic1528,000 1,488,000528,000
tattooWebNic1504,000 1,464,000504,000
menuWebNic1408,000 1,368,000408,000
unoWebNic1336,000 1,296,000336,000
academyWebNic1312,000 1,272,000312,000
centerWebNic1204,000 1,164,000204,000
computerWebNic1336,000 1,296,000336,000
managementWebNic1228,000 1,188,000228,000
systemsWebNic1204,000 1,164,000204,000
companyWebNic1192,000 1,152,000192,000
buildersWebNic1336,000 1,296,000336,000
emailWebNic1204,000 1,164,000204,000
solutionsWebNic1204,000 1,164,000204,000
supportWebNic1204,000 1,164,000204,000
trainingWebNic1312,000 1,272,000312,000
buzzWebNic1408,000 1,368,000408,000
campWebNic1528,000 1,488,000528,000
educationWebNic1204,000 1,164,000204,000
glassWebNic1528,000 1,488,000528,000
instituteWebNic1228,000 1,164,000228,000
repairWebNic1336,000 1,296,000336,000
coffeeWebNic1312,000 1,272,000312,000
houseWebNic1312,000 1,272,000312,000
floristWebNic1336,000 1,296,000336,000
internationalWebNic1204,000 1,164,000204,000
solarWebNic1528,000 1,488,000528,000
holidayWebNic1528,000 1,488,000528,000
marketingWebNic1324,000 1,236,000324,000
kimWebNic1192,000 1,128,000192,000
pinkWebNic1192,000 1,128,000192,000
redWebNic1192,000 1,128,000192,000
blueWebNic1192,000 1,128,000192,000
codesWebNic1540,000 1,440,000540,000
farmWebNic1336,000 1,248,000336,000
viajesWebNic1540,000 1,440,000540,000
buildWebNic1816,000 1,680,000816,000
kiwiWebNic1408,000 1,320,000408,000
agencyWebNic1204,000 1,140,000204,000
bargainsWebNic1336,000 1,248,000336,000
boutiqueWebNic1336,000 1,248,000336,000
zoneWebNic1324,000 1,236,000324,000
cheapWebNic1336,000 1,248,000336,000
clubWebNic1132,000 1,080,000132,000
linkWebNic1120,000 1,068,000120,000
coolWebNic1336,000 1,248,000336,000
watchWebNic1336,000 1,248,000336,000
berlinWebNic1792,000 720,000792,000
ruhrWebNic1600,000 564,000600,000
travelWebNic11,284,000 1,284,0001,284,000
worksWebNic1312,000 1,272,000312,000
expertWebNic1528,000 1,488,000528,000
luxuryWebNic15,940,000 6,900,0005,940,000
danceWebNic1252,000 1,188,000252,000
democratWebNic1336,000 1,248,000336,000
exposedWebNic1228,000 1,164,000228,000
foundationWebNic1336,000 1,248,000336,000
wikiWebNic1312,000 1,236,000312,000
domainsWebNic1336,000 1,248,000336,000
webcamWebNic1336,000 1,248,000336,000
tradeWebNic1336,000 1,248,000336,000
bidWebNic1336,000 1,248,000336,000
socialWebNic1312,000 1,236,000312,000
reviewsWebNic1252,000 1,188,000252,000
futbolWebNic1168,000 1,104,000168,000
tiendaWebNic1540,000 1,440,000540,000
propertiesWebNic1336,000 1,248,000336,000
maisonWebNic1540,000 1,440,000540,000
condosWebNic1540,000 1,440,000540,000
jetztWebNic1228,000 1,164,000228,000
xyzWebNic1132,000 1,080,000132,000
ninjaWebNic1204,000 1,140,000204,000
immobilienWebNic1336,000 1,248,000336,000
villasWebNic1540,000 1,440,000540,000
vacationsWebNic1336,000 1,248,000336,000
rentalsWebNic1336,000 1,248,000336,000
flightsWebNic1540,000 1,440,000540,000
cruisesWebNic1540,000 1,440,000540,000
picsWebNic1336,000 1,248,000336,000
giftWebNic1228,000 1,164,000228,000
limoWebNic1540,000 1,440,000540,000
cabWebNic1336,000 1,248,000336,000
universityWebNic1540,000 1,440,000540,000
toysWebNic1540,000 1,440,000540,000
townWebNic1336,000 1,248,000336,000
reisenWebNic1228,000 1,164,000228,000
kaufenWebNic1336,000 1,248,000336,000
consultingWebNic1312,000 1,236,000312,000
picturesWebNic1132,000 1,068,000132,000
mediaWebNic1312,000 1,236,000312,000
leaseWebNic1540,000 1,440,000540,000
associatesWebNic1336,000 1,248,000336,000
tokyoWebNic1204,000 1,140,000204,000
moeWebNic1204,000 1,140,000204,000
modaWebNic1252,000 1,188,000252,000
gripeWebNic1336,000 1,248,000336,000
exchangeWebNic1336,000 1,248,000336,000
engineeringWebNic1540,000 1,440,000540,000
capitalWebNic1540,000 1,440,000540,000
wienWebNic1588,000 540,000588,000
restWebNic1420,000 1,320,000420,000
barWebNic1804,000 1,680,000804,000
pubWebNic1336,000 1,248,000336,000
christmasWebNic1516,000 1,416,000516,000
visionWebNic1336,000 1,248,000336,000
reportWebNic1228,000 1,164,000228,000
fishWebNic1336,000 1,248,000336,000
toolsWebNic1336,000 1,248,000336,000
supplyWebNic1228,000 1,164,000228,000
suppliesWebNic1228,000 1,164,000228,000
partsWebNic1336,000 1,248,000336,000
industriesWebNic1336,000 1,248,000336,000
inkWebNic1312,000 1,236,000312,000
communityWebNic1312,000 1,236,000312,000
cleaningWebNic1540,000 1,440,000540,000
cateringWebNic1336,000 1,248,000336,000
cardsWebNic1336,000 1,248,000336,000
productionsWebNic1336,000 1,248,000336,000
partnersWebNic1540,000 1,440,000540,000
eventsWebNic1312,000 1,236,000312,000
datingWebNic1540,000 1,440,000540,000
amWebNic11,056,000 960,0001,056,000
wtfWebNic1312,000 1,236,000312,000
actorWebNic1420,000 1,320,000420,000
rocksWebNic1168,000 1,104,000168,000
careWebNic1336,000 1,248,000336,000
clinicWebNic1600,000 1,500,000600,000
dentalWebNic1600,000 1,500,000600,000
surgeryWebNic1600,000 1,500,000600,000
cashWebNic1384,000 1,296,000384,000
fundWebNic1600,000 1,500,000600,000
investmentsWebNic11,140,000 1,980,0001,140,000
taxWebNic1600,000 1,500,000600,000
hausWebNic1384,000 1,296,000384,000
hivWebNic12,916,000 3,612,0002,916,000
blackWebNic1612,000 1,512,000612,000
hamburgWebNic1792,000 720,000792,000
discountWebNic1384,000 1,296,000384,000
fitnessWebNic1384,000 1,296,000384,000
furnitureWebNic1612,000 1,500,000612,000
schuleWebNic1252,000 1,188,000252,000
claimsWebNic1612,000 1,500,000612,000
creditWebNic11,128,000 1,980,0001,128,000
creditcardWebNic11,536,000 2,316,0001,536,000
gratisWebNic1228,000 1,164,000228,000
limitedWebNic1336,000 1,248,000336,000
financialWebNic1540,000 1,440,000540,000
failWebNic1336,000 1,248,000336,000
churchWebNic1312,000 1,236,000312,000
guideWebNic1312,000 1,236,000312,000
lifeWebNic1312,000 1,236,000312,000
loansWebNic1996,000 1,860,000996,000
host

SALE
WebNic11,008,000 348,0002,340,0001,008,000
website

SALE
WebNic1252,000 108,0001,308,000252,000
press

SALE
WebNic1804,000 252,0001,680,000804,000
vegasWebNic1792,000 1,680,000792,000
cookingWebNic1336,000 1,248,000336,000
countryWebNic1336,000 1,248,000336,000
fishingWebNic1336,000 1,248,000336,000
horseWebNic1336,000 1,248,000336,000
rodeoWebNic1336,000 1,248,000336,000
vodkaWebNic1336,000 1,248,000336,000
bayernWebNic1528,000 1,440,000528,000
dealsWebNic1336,000 1,248,000336,000
capetownWebNic1216,000 1,152,000216,000
durbanWebNic1216,000 1,152,000216,000
joburgWebNic1216,000 1,152,000216,000
marketWebNic1324,000 1,236,000324,000
mortgageWebNic1492,000 1,392,000492,000
melbourneWebNic1864,000 1,740,000864,000
giftsWebNic1336,000 1,248,000336,000
restaurantWebNic1540,000 1,440,000540,000
sarlWebNic1336,000 1,248,000336,000
healthcareWebNic1540,000 1,440,000540,000
vetWebNic1336,000 1,248,000336,000
soyWebNic1312,000 1,956,000312,000
nycWebNic1396,000 1,320,000396,000
desiWebNic1204,000 1,860,000204,000
cityWebNic1204,000 1,140,000204,000
businessWebNic1192,000 1,128,000192,000
immoWebNic1336,000 1,248,000336,000
networkWebNic1204,000 1,140,000204,000
pizzaWebNic1540,000 1,440,000540,000
auctionWebNic1336,000 1,248,000336,000
softwareWebNic1336,000 1,248,000336,000
parisWebNic1732,000 1,620,000732,000
ltdaWebNic1480,000 1,380,000480,000
bzhWebNic1864,000 1,740,000864,000
physioWebNic1960,000 1,896,000960,000
ceoWebNic11,056,000 1,908,0001,056,000
bestWebNic11,056,000 1,908,0001,056,000
quebecWebNic1468,000 1,380,000468,000
engineerWebNic1336,000 1,248,000336,000
clickWebNic1120,000 1,068,000120,000
helpWebNic1312,000 1,236,000312,000
accountantsWebNic11,008,000 1,860,0001,008,000
casaWebNic1204,000 1,140,000204,000
workWebNic1108,000 1,056,000108,000
lgbtWebNic1492,000 1,392,000492,000
deliveryWebNic1540,000 1,440,000540,000
energyWebNic11,008,000 1,860,0001,008,000
sydneyWebNic1864,000 2,340,000864,000
cricketWebNic1336,000 1,248,000336,000
partyWebNic1336,000 1,248,000336,000
yogaWebNic1336,000 1,248,000336,000
voteWebNic1804,000 1,680,000804,000
votoWebNic1804,000 1,680,000804,000
howWebNic1336,000 1,968,000336,000
bandWebNic1252,000 1,188,000252,000
ripWebNic1204,000 1,140,000204,000
space

SALE
WebNic1252,000 84,0001,188,000252,000
scienceWebNic1336,000 1,248,000336,000
irishWebNic1240,000 1,176,000240,000
dateWebNic1336,000 1,248,000336,000
faithWebNic1336,000 1,248,000336,000
reviewWebNic1336,000 1,248,000336,000
bioWebNic1708,000 1,596,000708,000
archiWebNic1708,000 1,596,000708,000
fitWebNic1336,000 1,248,000336,000
lolWebNic1336,000 1,248,000336,000
site

SALE
WebNic1312,000 132,0001,236,000312,000
goldWebNic11,008,000 1,860,0001,008,000
golfWebNic1540,000 1,440,000540,000
plusWebNic1336,000 1,248,000336,000
toursWebNic1540,000 1,440,000540,000
styleWebNic1336,000 1,248,000336,000
fashionWebNic1336,000 1,248,000336,000
taxiWebNic1540,000 1,440,000540,000
dogWebNic1540,000 1,440,000540,000
hockeyWebNic1540,000 1,440,000540,000
runWebNic1228,000 1,164,000228,000
theaterWebNic1540,000 1,440,000540,000
couponsWebNic1540,000 1,440,000540,000
movieWebNic13,012,000 3,660,0003,012,000
newsWebNic1252,000 1,188,000252,000
tech

SALE
WebNic1552,000 228,0001,692,000552,000
designWebNic1516,000 2,160,000516,000
armyWebNic1336,000 1,248,000336,000
dentistWebNic1420,000 1,320,000420,000
rehabWebNic1336,000 1,248,000336,000
showWebNic1336,000 1,248,000336,000
coachWebNic1540,000 1,440,000540,000
legalWebNic1540,000 1,440,000540,000
memorialWebNic1540,000 1,440,000540,000
moneyWebNic1336,000 1,248,000336,000
frlWebNic1648,000 2,376,000648,000
worldWebNic1312,000 1,236,000312,000
degreeWebNic1480,000 1,392,000480,000
givesWebNic1336,000 1,248,000336,000
brusselsWebNic1540,000 1,440,000540,000
vlaanderenWebNic1540,000 1,440,000540,000
tiresWebNic11,008,000 1,860,0001,008,000
forsaleWebNic1372,000 1,296,000372,000
filmWebNic1960,000 1,824,000960,000
studyWebNic1336,000 1,248,000336,000
online

SALE
WebNic1384,000 108,0001,536,000384,000
aeroWebNic1516,000 456,000516,000
corsicaWebNic1672,000 1,560,000672,000
autoWebNic127,720,000 26,160,00027,720,000
carWebNic127,720,000 26,160,00027,720,000
carsWebNic127,720,000 26,160,00027,720,000
familyWebNic1252,000 1,188,000252,000
vinWebNic1540,000 1,440,000540,000
wineWebNic1540,000 1,440,000540,000
topWebNic1108,000 1,056,000108,000
studioWebNic1252,000 1,188,000252,000
ngoWebNic1492,000 2,232,000492,000
saleWebNic1312,000 1,236,000312,000
videoWebNic1252,000 1,188,000252,000
oneWebNic1120,000 1,188,000120,000
bingoWebNic1540,000 1,440,000540,000
store

SALE
WebNic1612,000 192,0002,340,000612,000
istanbulWebNic1348,000 1,260,000348,000
chatWebNic1336,000 1,248,000336,000
tennisWebNic1540,000 1,440,000540,000
apartmentsWebNic1540,000 1,440,000540,000
tirolWebNic1480,000 420,000480,000
footballWebNic1228,000 1,164,000228,000
schoolWebNic1336,000 1,248,000336,000
adultWebNic11,008,000 1,860,0001,008,000
sucksWebNic13,000,000 3,660,0003,000,000
cafeWebNic1336,000 1,248,000336,000
expressWebNic1336,000 1,248,000336,000
loveWebNic1336,000 1,848,000336,000
jewelryWebNic1540,000 1,440,000540,000
teamWebNic1312,000 1,236,000312,000
accountantWebNic1336,000 1,248,000336,000
downloadWebNic1336,000 1,248,000336,000
loanWebNic1336,000 1,248,000336,000
racingWebNic1336,000 1,248,000336,000
winWebNic1336,000 1,248,000336,000
soccerWebNic1228,000 1,164,000228,000
amsterdamWebNic1648,000 2,376,000648,000
fansWebNic1804,000 2,280,000804,000
fyiWebNic1228,000 1,164,000228,000
mbaWebNic1336,000 1,248,000336,000
skiWebNic1480,000 1,392,000480,000
menWebNic1336,000 1,248,000336,000
coursesWebNic1408,000 1,320,000408,000
rentWebNic1756,000 4,236,000756,000
collegeWebNic1756,000 4,236,000756,000
miamiWebNic1264,000 1,200,000264,000
abogadoWebNic1408,000 1,320,000408,000
lawWebNic11,056,000 1,908,0001,056,000
srlWebNic1528,000 1,668,000528,000
liveWebNic1252,000 1,188,000252,000
cloud

SALE
WebNic1120,000 108,0001,068,000120,000
petWebNic1192,000 1,128,000192,000
betWebNic1192,000 1,128,000192,000
barcelonaWebNic11,044,000 2,736,0001,044,000
istWebNic1264,000 1,200,000264,000
gardenWebNic1336,000 1,248,000336,000
photoWebNic1312,000 1,236,000312,000
cologneWebNic1276,000 252,000276,000
koelnWebNic1276,000 252,000276,000
yokohamaWebNic1204,000 1,140,000204,000
londonWebNic1588,000 1,488,000588,000
globalWebNic1756,000 1,644,000756,000
digitalWebNic1312,000 1,236,000312,000
financeWebNic1540,000 1,440,000540,000
insureWebNic1540,000 1,440,000540,000
republicanWebNic1336,000 1,248,000336,000
scotWebNic1624,000 4,380,000624,000
directWebNic1336,000 1,248,000336,000
placeWebNic1336,000 1,248,000336,000
beerWebNic1336,000 1,248,000336,000
surfWebNic1336,000 1,248,000336,000
attorneyWebNic1408,000 1,320,000408,000
lawyerWebNic1408,000 1,320,000408,000
walesWebNic1264,000 1,200,000264,000
nrwWebNic1588,000 1,488,000588,000
greenWebNic1792,000 1,680,000792,000
alsaceWebNic1768,000 1,656,000768,000
weddingWebNic1312,000 1,236,000312,000
earthWebNic1264,000 1,428,000264,000
theatreWebNic17,476,000 7,716,0007,476,000
vipWebNic1192,000 1,128,000192,000
seWebNic1300,000 1,224,000300,000
groupWebNic1204,000 1,140,000204,000
streamWebNic1336,000 1,248,000336,000
esWebNic1264,000 480,000264,000
shopWebNic1372,000 2,724,000372,000
co.inWebNic196,000 1,044,00096,000
net.inWebNic196,000 1,044,00096,000
org.inWebNic196,000 1,044,00096,000
ind.inWebNic196,000 1,044,00096,000
firm.inWebNic196,000 1,044,00096,000
gen.inWebNic196,000 1,044,00096,000
ltdWebNic1228,000 1,164,000228,000
gmbhWebNic1336,000 1,248,000336,000
hospitalWebNic1540,000 1,440,000540,000
fun

SALE
WebNic1252,000 144,0001,188,000252,000
artWebNic1168,000 1,104,000168,000
blogWebNic1312,000 1,236,000312,000
tkWebNic1384,000 336,000384,000
ioWebNic1432,000 1,344,000432,000
servicesWebNic1312,000 1,236,000312,000
pw

SALE
WebNic1324,000 72,000300,000324,000
reiseWebNic11,020,000 1,980,0001,020,000
promoWebNic1192,000 1,152,000192,000
salonWebNic1528,000 1,488,000528,000
shoppingWebNic1336,000 1,296,000336,000
shikshaWebNic1192,000 1,152,000192,000
doctorWebNic11,020,000 1,980,0001,020,000
airforceWebNic1336,000 1,296,000336,000
navyWebNic1336,000 1,296,000336,000
securityWebNic127,000,000 27,600,00027,000,000
protectionWebNic127,000,000 27,600,00027,000,000
gameWebNic14,680,000 5,640,0004,680,000
gamesWebNic1204,000 1,164,000204,000
tubeWebNic1336,000 1,296,000336,000
cymruWebNic1264,000 1,224,000264,000
nagoyaWebNic1204,000 1,164,000204,000
acWebNic1528,000 528,000528,000
healthWebNic1744,000 1,716,000744,000
appWebNic1192,000 1,872,000192,000
afWebNic1912,000 840,000912,000
liWebNic1204,000 600,000204,000
llcWebNic1336,000 1,296,000336,000
pageWebNic1132,000 1,920,000132,000
toWebNic1636,000 600,000636,000
stWebNic1468,000 2,232,000468,000
realestateWebNic1972,000 1,920,000972,000
fanWebNic1396,000 1,380,000396,000
homes

SALE
WebNic1396,000 216,0001,380,000396,000

توضیحات ثبت دامنه :

قیمت ها ممکن است به علت تغییر و نوسان نرخ ارز بروز نباشد جهت اطلاع دقیق از نرخ ثبت دامنه فقط از بخش ثبت دامنه قیمت را مشاهده نمایید .

5/5 - (22 امتیاز)