آموزش فعال کردن Wild Card DNS  را در این مطلب آموزشی برای شما خواهیم گفت

به صورت پیشفرض این امکان در هاست سی پنل فعال نیست

برای فعال سازی ابتدا وارد کنترل پنل دامنه مورد نظر میشویم

 

وارد Manage Dns میشویم و رکورد جدید اضافه می کنیم

رکورد جدید را A در نظر بگیرید

در قسمت Hostname علامت (*) وارد کنید

در قسمت Value ) )Ip  سرور وارد کنید

فایل آخر مسیر را ویرایش کنید و مقدار ServerAlias http://www.domain.com را ره صورت زیر تغییر دهید

ServerAlias *.domain.com

نکته ای که باید اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که مقدار فوق در فایل بالا در قسمت پورت 8۰ تغییر می کند و برای سایر پورت ها بدون تغییر باقی خواهد ماند

|VirtualHost 255.255.255.255:80

پس از انجام تغییرات لازم عملیات ذخیره سازی را انجام دهید و سرور را ریست کنید

تا این قسمت کار مدیر هاست به پایان می رسد و حالا نوبت کاربر است تا به ساب دامنه مجازی مسیر دهد

برای ایجاد مسیر فایلی با نام ایجاد کنید و کد زیر را در آن کپی کنید

در این قسمت به این نکته توجه داشته باشید که اگر در این ویندوز باشید نمی توانید فایلی با این نام ایجاد کنید و این کار رار باید پس از انتقال به سرور لینوکس انجام دهید

Options +Followsymlinks
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} .
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^email. [NC] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !^.*/images/.*$
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !^.*/uploads/.*$
RewriteCond %{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} ^([^.]+).domain.com(:80)?/([^/]*) [NC] RewriteCond %1%3 !^(.*)1$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ – [E=BLOGUSER:%1] RewriteCond %{ENV:BLOGUSER} ^(.+)$
RewriteRule ^$ /index.php?username=$1 [L]

فایل را به قسمت روت سایت خود انتقال دهید و به این نکته هم توجه داشته باشید که این سیستم فقط در روت سایت کار می کند و در پوشه غیرفعال است

حالا بروید سراغ فایل پی اچ پی ای php ) ) که قرار است محتوای ساب دامنه را نمایش دهد

ما در اینجا نام فایل index.php را انتخاب کردیم که در آن نام کاربری دریافت میشود و اطلاعات آن را نشان میدهد

در بالاترین قسمت از فایل کد زیر را کپی میکنیم و ذخیره میکنیم

$s = empty($_SERVER[HTTPS]) ? : ($_SERVER[HTTPS] == on) ? s : ;
$protocol = strleft(strtolower($_SERVER[SERVER_PROTOCOL]), /).$s;
$port = ($_SERVER[SERVER_PORT] == 80) ? : (:.$_SERVER[SERVER_PORT]);
return $protocol.://.$_SERVER[SERVER_NAME].$port.$_SERVER[REQUEST_URI]; }
function strleft($s1, $s2) { return substr($s1, 0, strpos($s1, $s2)); }

function getlink($string){
$string=str_replace(http://,,$string);
$string=str_replace(www.,,$string);
$string=str_replace(.domain.com,,$string);
$string=str_replace(/,,$string);
return $string;

}

$nameofsubdomain= getlink(selfURL());

کار به پایان رسید

یک مقدار کد PHP بنویسید و از متغیر $nameofsubdomain استفاده کنید

به این نکته هم توجه کنید که محتوای این متغیر همان نام کاربری ای هست که برنامه ما برای بازیابی اطلاعات از پایگاه داده به آن نیاز دارد

home/httpd/domain.com/conf/kloxo.domain.com RewriteEngine On function selfURL() {

این صفحه چطور بود؟ post