حتما شما هم بطور مداوم با پِیامهای Error در هنگام مشاهده صفحات اینترنت مواجه شده اید. در برخی مواقع این پیامها ناامید کننده و خسته کننده هستند. برخی از این ایرادات نیزهنگامی که سعی در دسترسی به سرورها دارید، ایجاد می شوند. در زیر لیستی از پیامهای اینترنت و معانی آنها بطور مختصر ذکر شده است:

 

4۰۰ Bad File Request

معولا هنگامی با چنین پیامی مواجه می شوید که عبارت بکار گرفته شده در URL نادرست است.

4۰1 Unauthorized

سرور بدنبال برخی کلیدهای پنهانی کلاینت می گردد و چیزی بدست نمی آورد. همچنین وارد کردن کلمه رمز اشتباه نیز می تواند سبب بروز چنین پیامی شود.

4۰3 Forbidden/Access Denied

مشابه ایراد 4۰1، مجوز لازم برای دسترسی به سایت مورد نیاز است.

4۰4 File Not Found

سرور نمی تواند فایل درخواست شده را پیدا نماید.فایل یا جابجا شده و یا از محل اعلام شده شما حذف شده است. و یا Url آن و یا نام سند شما اشتباه وارد شده است. اگرکلمه ای با املای اشتباه وارد شده آن را تصحیح کنید.

4۰8 Request Timeout

درخواست کلاینت قبل از آنکه سرور آن را بازیابی کند متوقف شود. کاربردکمه Stop را فشار دهد، پنجره مرورگر را ببندد و یا قبل از بارگذاری صفحه لینکی را کلیک نماید. معولا هنگامی که سرورها به آرامی کار می کنند و نیز حجم فایلها زیاد است با این پیام مواجه می شوید.

5۰۰ Internal Error

اسناد HTML قابل بازیابی نیستند زیرا مشکلاتی در ساختار بندی سرور رخ داده است .در این صورت با مدیر شبکه خود تماس بگیرید.

5۰1 Not Implemented

سرور وب نمی تواند از ویژگی درخواست شده پشتیبانی کند.

5۰2 Service Temporarily Overloaded

گرفتگی سرور. ارتباطهای زیاد، ترافیک شدید. باز هم سعی کنید تا صفحات بارگذاری شوند.

5۰3 Service Unavailable

سرور مشغول است، سایت ممکن است جابجا شده باشد و یا ارتباط از طریق Dial-up قطع شده است.

Connection Refused by Host

یا مجوز لازم برای دسترسی به سایت را ندرید و یا رمز وارد شده توسط شما اشتباه است.

File Contains No Data

صفحه وجود دارد اما چیزی نشان داده نمی شود. این ایراد در سندی رخ می دهد که بطور درستی جدول بندی نشده و یا اطلاعات مربوط به header سند خالی است.

Bad File Request

مرورگر شما قادر به پشتیبانی از فرمها و یا دیگر انواع کدنویسی برای دسترسی نیست.

Failed DNS Lookup

نام Domain Name Server نمی تواند نام domain درخواستی شما را به آدرس IP معتبر ترجمه کند. البته این ایراد می تواند به جهت مشغول بودن سرور، اشتباه بودن URL وارد شده باشد.

Host Unavailable

سرور میزبان از کار افتاده است.

Unable to Locate Host

سرور از کار افتاده است، ارتباط اینترنت قطع شده است و یا URL وارد شده اشتباه است.

Network Connection Refused by the Server

سرور وب مشغول است.

این صفحه چطور بود؟ post