برای ایجاد Subdomain از طریق سی پنل به صورت زیر عمل کنید

1) ابتدا مرورگر را باز نمایید و از طریق https://domain name/cpanel توسط نام کاربری و رمز عبوری که در اختیار دارید، به کنترل پنل اکانت وارد شوید.

2) در بخش Domains گزینه Subdomains را انتخاب نمایید.

 

b1

3) در فیلد با عنوان Subdomain، نسبت به وارد کردن Subdomain دلخواه اقدام نمایید.

4) در همین ردیف بایستی دامنه مورد نظر خود که قرار است Subdomain روی آن ایجاد گردد را از لیست موجود انتخاب نمایید.

5) در فیلد با عنوان Document Root یک بار کلیک چپ موس را فشار دهید. در این هنگام آدرسی نمایان خواهد شد که اطلاعات Subdomain در آن قرار می گیرد. شما می توانید به دلخواه این آدرس را تغییر دهید.

6) کلید Create را انتخاب نمایید.

b2

7) چنانچه متن yoursubdomain.yourdomain.com has been created! را مشاهده نمودید، فرایند به پایان رسیده است.

b3

این صفحه چطور بود؟ post