دستور screen در لینوکس و نحوه استفاده آن

دستور screen موقع استفاده از ssh به ما کمک میکند
یکی از مشکلات کار کردن با SSH وقتی است که با قطع شدن اینترنت اتصال آن هم قطع خواهد شد
مثلآ هنگام نصب cpanel اگر اتصال اینترنت قطع شود اجرای تمامی برنامه ها که در حال استفاده از SSH بودند قطع حواهد شد
در این جا دستور به کمک ما می آید
دستور زیر را قبل از دستوراتی قرار دهید که اجرای آن مدتی طول میکشد
screen rsync -azv *.tar.gz [email protected] :/home
زمانی که قصد خارج شدن از محیط screen را دارید از کلیدهای ترکیبی " Ctrl+A " استفاده کنید و پس از آن کلید "D" را بزنید.
با دستور screen -ls میتوانید فهرست screen های موجود را مشاهده کنید
برای مشاهده کردن screen اجرا شده از دستور زیر استفاده کنید
screen -r [screen name]
برای نصب screen در لینوکس از دستور زیر استفاده کنید
دستور زیر برای سرور لینوکس مبتنی بر Red-Hatو Ubuntu
yum -y install screen
دستور زیر برای سرور لینوکس مبتنی بر "Debian" :
apt-get install screen
این صفحه چطور بود؟ post