سلام به شما دنبال کنندگان مطالب آموزشی قائم هاست

در این بخش از مجموعه بخش های آموزشی , تنظیمات session.save_path در php را برای شما به صورت کامل توضیح خواهیم داد

 

شما برای نصب CMS و Portal باید session.save_path را تنظیم کنید

انجام تنظیمات بر روی session.save_path فقط از طریق کنترل پنل سی پنل ممکن است

کد زیر را در htaccess اضافه کنید

php_value session.save_path /home/ myusername /public_html/tmp

فایل را از طریق سی پنل برای انجام تنظیمات باز کنید

در کد بالا به جای عبارت myusername نام کاربری خود را قرار دهید

پوشه tmp در روت هاست public_htm ) ) ایجاد کنید

مقدار دسترسی به این پوشه را 755 قرار دهید

این صفحه چطور بود؟ post