برای Trace Route کردن دامین خود می بایست از طریق دستور زیر در Command Prompt اقدام نمایید.
عملیات Trace Route بدین صورت عمل می کند که تمامی Routing های بین شبکه شما تا اتصال به مقصد را به ترتیب و به صورت گزارش زمانی نمایش می دهد و طبق آن می توانید متوجه شوید که در کدام بخش اتصال بین شما و آدرس مورد نظر برقرار نشده است.

 

هنگامیکه از Traceroute استفاده می کنید آدرس اول مربوط به کامپیوتر شخصی شما و آدرس آخر می بایست مربوط به آدرس آی پی مقصد باشد لذا به صورت مثال اگر شما به آدرس آخر نرسیدید حتما اختلالی در شبکه و سیستم Routing بین شما و مقصد وجود دارد.

1

این صفحه چطور بود؟ post