پورت (Port) در لغت به معنی درگاه است که از این درگاه برای رد و بدل کردن اطلاعات بین دو کامپیوتر یا سرور استفاده می شود.‏
به زبان ساده تر پورت محلی است که داده‌ها به کامپیوتر یا سرور وارد یا خارج می‌شود و به هر کدام از این درگاه ها عددی نسبت داده می شود. این اعداد بین 1 تا 65535 هستند که بعضی از این پورت‌ها کار خاصی را انجام می‌دهند مثلا پورت 25 برای ارسال ایمیل مورد استفاده قرار می گیرد.

 

تقسیم‌بندی پورت‌ها بر مبنای شماره آن ها

1- پورت‌های ۰ تا 1۰23 :
مشهورترین پورت‌ها هستند و معمولا هرکدام برای یک سرویس خاص استفاده می‌شود.

2- پورت‌های 1۰24 تا 49151 :
این سری از پورت‌ها به طور مشخص با هیچ‌یک از سرویس‌های اینترنتی مرتبط نیستند بلکه وقتی که با یک ابزار شبکه مانند مرورگر اینترنت (مثل Internet Explore یا Firefox  و…)، نرم‌افزار ارسال و دریافت E-mail (مثل Outlook و …)، نرم‌افزارهای FTP (مثل Filezilla یا Cute FTP ) کار می‌کنید، یکی از این پورت‌ها به صورت Random باز شده و یک ارتباط با سرور (با توجه به‌نوع سرویس اینترنتی که می‌دهد که یکی از پورت‌های ۰ تا 1۰23 است) برقرار شده و داده‌ها ارسال و دریافت می‌شوند. یعنی پورت شما یکی از پورت‌های این قسمت است و پورت سرور یکی از پورت‌های بالایی.این سری پورت‌ها را پورت‌های register شده هم می‌گویند.

3- پورت‌های 49152 تا 65535 :
این سری از پورت‌ها به‌ ندرت مورد استفاده قرار می گیرند. کاربرد اساسی این پورت ها برای یک سری سرویس‌های خاص اینترنتی است و یا توسط Trojan یا ویروس ها استفاده می شود البته بعضی از Trojanو ویروس های معروف از پورت‌های ردیف 2 نیز استفاده می‌کنند و این تقسیم‌بندی‌ها بالا همیشه برقرار نیست و به‌همین علت گاهی پورت‌ها را به دو‌دسته زیر 1۰24 و بالای 1۰24 تقسیم‌ می‌کنند

این صفحه چطور بود؟ post