آموزش نصب VirtualBox در Ubuntu 24.04

VirtualBox یک نرم افزار متن باز و آسان برای استفاده است که می توانید از آن برای ایجاد ماشین های مجازی بر روی سخت افزار محاسباتی خود استفاده کنید. هر ماشین مجازی سیستم عامل خود را دارد و مستقل از ماشین های مجازی دیگر اجرا می شود. در این آموزش مختصر، VirtualBox را بر روی یک سیستم عامل لینوکس اوبونتو 24.04 نصب و پیکربندی می کنیم.

واقعیت زیبا این است که بسته های VirtualBox در مخازن پیش فرض ماشین لینوکس اوبونتو 24.04 در دسترس هستند. فرآیند را با به‌روزرسانی فهرست بسته‌های سیستم عامل شروع کنید.

sudo apt update

پس از این بسته VirtualBox را با بسته افزودنی VirtualBox نصب کنید.

sudo apt install virtualbox virtualbox-ext-pack -y

تعدادی وابستگی نصب خواهد شد.

Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
 binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu build-essential bzip2 cpp-13 cpp-13-x86-64-linux-gnu dkms dpkg-dev fakeroot g++ g++-13 g++-13-x86-64-linux-gnu g++-x86-64-linux-gnu gcc gcc-13
 gcc-13-base gcc-13-x86-64-linux-gnu gcc-14-base gcc-x86-64-linux-gnu libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan8 libatomic1 libbinutils libbz2-1.0 libcc1-0
 libctf-nobfd0 libctf0 libdouble-conversion3 libdpkg-perl libfakeroot libfile-fcntllock-perl libgcc-13-dev libgcc-s1 libgomp1 libgprofng0 libgsoap-2.8.132t64 libhwasan0 libitm1 liblsan0 liblzf1
 libmd4c0 libpcre2-16-0 libpcre2-32-0 libpcre2-8-0 libqt5core5t64 libqt5dbus5t64 libqt5gui5t64 libqt5help5 libqt5network5t64 libqt5opengl5t64 libqt5printsupport5t64 libqt5qml5 libqt5qmlmodels5
 libqt5quick5 libqt5sql5-sqlite libqt5sql5t64 libqt5svg5 libqt5waylandclient5 libqt5waylandcompositor5 libqt5widgets5t64 libqt5x11extras5 libqt5xml5t64 libquadmath0 libsdl2-2.0-0 libsframe1
 libstdc++-13-dev libstdc++6 libtpms0 libtsan2 libubsan1 libvncserver1 libxcb-damage0 libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-glx0 libxcb-present0 libxcb-randr0 libxcb-render0 libxcb-res0
 libxcb-shape0 libxcb-shm0 libxcb-sync1 libxcb-xfixes0 libxcb-xinerama0 libxcb-xinput0 libxcb-xkb1 libxcb-xv0 libxcb1 lto-disabled-list make qt5-gtk-platformtheme qttranslations5-l10n qtwayland5
 virtualbox-dkms virtualbox-qt
Suggested packages:
 binutils-doc gprofng-gui bzip2-doc gcc-13-locales cpp-13-doc menu debian-keyring g++-multilib g++-13-multilib gcc-13-doc gcc-multilib autoconf automake libtool flex bison gcc-doc gcc-13-multilib
 gdb-x86-64-linux-gnu git bzr qgnomeplatform-qt5 qt5-image-formats-plugins qt5-qmltooling-plugins libstdc++-13-doc make-doc vde2 virtualbox-guest-additions-iso
The following NEW packages will be installed:
 binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu build-essential bzip2 dkms dpkg-dev fakeroot g++ g++-13 g++-13-x86-64-linux-gnu g++-x86-64-linux-gnu gcc gcc-13 gcc-13-x86-64-linux-gnu
 gcc-x86-64-linux-gnu libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan8 libbinutils libcc1-0 libctf-nobfd0 libctf0 libdouble-conversion3 libdpkg-perl libfakeroot
 libfile-fcntllock-perl libgcc-13-dev libgprofng0 libgsoap-2.8.132t64 libhwasan0 libitm1 liblsan0 liblzf1 libmd4c0 libpcre2-16-0 libqt5core5t64 libqt5dbus5t64 libqt5gui5t64 libqt5help5
 libqt5network5t64 libqt5opengl5t64 libqt5printsupport5t64 libqt5qml5 libqt5qmlmodels5 libqt5quick5 libqt5sql5-sqlite libqt5sql5t64 libqt5svg5 libqt5waylandclient5 libqt5waylandcompositor5
 libqt5widgets5t64 libqt5x11extras5 libqt5xml5t64 libquadmath0 libsdl2-2.0-0 libsframe1 libstdc++-13-dev libtpms0 libtsan2 libubsan1 libvncserver1 libxcb-xinerama0 libxcb-xinput0
 lto-disabled-list make qt5-gtk-platformtheme qttranslations5-l10n qtwayland5 virtualbox virtualbox-dkms virtualbox-ext-pack virtualbox-qt
The following packages will be upgraded:
 cpp-13 cpp-13-x86-64-linux-gnu gcc-13-base gcc-14-base libatomic1 libbz2-1.0 libgcc-s1 libgomp1 libpcre2-32-0 libpcre2-8-0 libstdc++6 libxcb-damage0 libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-glx0
 libxcb-present0 libxcb-randr0 libxcb-render0 libxcb-res0 libxcb-shape0 libxcb-shm0 libxcb-sync1 libxcb-xfixes0 libxcb-xkb1 libxcb-xv0 libxcb1
26 upgraded, 74 newly installed, 0 to remove and 583 not upgraded.
Need to get 145 MB of archives.
After this operation, 478 MB of additional disk space will be used.
.....

برای پذیرش قرارداد مجوز، <Enter> را فشار دهید .

آموزش نصب VirtualBox در اوبونتو 24.04

آموزش نصب VirtualBox در اوبونتو 24.04

پیشنهاد ویژه قائم هاست برای میزبانی وردپرس با سرور مجازی ایران و سرور مجازی فرانسه که برگرفته از جدیدترین نوع هارد های NVMe و رم DDR4 با کانفیگ ویژه سایتهای وردپرسی به ویژه ووکامرسی و سایتهای پرمصرف به همراه سی پنل و لایت اسپید رایگان ، جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره قبل از خرید از طریق ارسال تیکت به بخش فروش میتوانید سوالات قبل از خرید خود را مطرح نمایید.

برای موافقت با تمام شرایط، گزینه بله را انتخاب کنید .

آموزش نصب VirtualBox در اوبونتو 24.04

آموزش نصب VirtualBox در اوبونتو 24.04

با بررسی نسخه تأیید کنید که نصب با موفقیت انجام شده است.

$ virtualbox --help
Oracle VM VirtualBox VM Selector v7.0.16_Ubuntu
Copyright (C) 2005-2024 Oracle and/or its affiliates

No special options.

If you are looking for --startvm and related options, you need to use VirtualBoxVM.

برای بسته افزودنی VirtualBox استفاده کنید:

$ VBoxManage list extpacks
Extension Packs: 2
Pack no. 0:  VNC
Version:    7.0.16
Revision:    162802
Edition:
Description:  VNC plugin module
VRDE Module:  VBoxVNC
Crypto Module:
Usable:     true
Why unusable:

Pack no. 1:  Oracle VM VirtualBox Extension Pack
Version:    7.0.16
Revision:    162802
Edition:
Description:  Oracle Cloud Infrastructure integration, Host Webcam, VirtualBox RDP, PXE ROM, Disk Encryption, NVMe, full VM encryption.
VRDE Module:  VBoxVRDP
Crypto Module: VBoxPuelCrypto
Usable:     true
Why unusable:

می توانید VirtualBox را از محیط CLI یا Desktop راه اندازی کنید.

آموزش نصب VirtualBox در اوبونتو 24.04

آموزش نصب VirtualBox در اوبونتو 24.04

اکنون از نصب ماشین های مجازی در سیستم لینوکس اوبونتو لذت ببرید.

5/5 - (8 امتیاز)