نحوه نصب PHP 8.3 در اوبونتو 22.04

PHP که مخفف عبارت Hypertext Preprocessor است، یک زبان برنامه نویسی سمت سرور است که به طور گسترده برای توسعه وب استفاده می شود. PHP اغلب برای ایجاد صفحات وب پویا، مدیریت فرم ها، تعامل با پایگاه های داده و انجام وظایف مختلف سمت سرور استفاده می شود.

این یک انتخاب محبوب برای توسعه وب برای سال‌ها بوده است و با وجود ظهور زبان‌ها و چارچوب‌های دیگر، همچنان به طور گسترده در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

نحوه نصب PHP 8.3 در اوبونتو 22.04

نحوه نصب PHP 8.3 در اوبونتو 22.04

 

امروز در این آموزش، نحوه نصب PHP 8.3 در اوبونتو 22.04 را به شما نشان خواهیم داد و امیدوار هستیم که این آموزش برای شما مفید واقع شود.

به روز رسانی سیستم عامل

سیستم عامل Ubuntu 22.04 خود را به روز کنید  تا مطمئن شوید همه بسته های موجود به روز هستند:

# apt update && apt upgrade

اضافه کردن مخزن PHP

به طور پیش فرض، PHP 8.3 در مخزن پیش فرض اوبونتو 22.04 گنجانده نشده است. بنابراین باید Ondrej Sury PPA را به سیستم خود اضافه کنید.

ابتدا با استفاده از دستور زیر بسته های مورد نیاز را نصب کنید:

# apt-get install ca-certificates apt-transport-https software-properties-common

پس از نصب تمام بسته ها، این PPA را با استفاده از دستور زیر اضافه کنید:

# add-apt-repository ppa:ondrej/php

پس از اتمام کار، مخزن را با دستور زیر به روز کنید:

# apt-get update

PHP 8.3 را نصب کنید

اکنون می توانید PHP 8.3 را با استفاده از دستور زیر نصب کنید:

# apt-get install php8.3

پس از نصب PHP، می توانید نسخه PHP را در سیستم خود با دستور زیر بررسی کنید:

# php8.3 --version

خروجی:

# PHP 8.3.0 (cli) (built: Nov 24 2023 08:50:08) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.0, Copyright (c) Zend Technologies
  with Zend OPcache v8.3.0, Copyright (c), by Zend Technologies

PHP 8.3 را برای آپاچی نصب کنید

برای نصب PHP به عنوان یک ماژول آپاچی، اجرا کنید:

# apt install libapache2-mod-php8.3

سپس، Apache را مجدداً راه اندازی کنید تا ماژول جدید PHP یکپارچه شود:

# systemctl restart apache2

PHP 8.3 FPM را برای Nginx نصب کنید

برای وب سرور Nginx، باید سرویس FPM را نصب کنید، می توانید با استفاده از دستور زیر آن را نصب کنید:

# apt install php8.3-fpm

پس از اتمام نصب، می توانید PHP-FPMبا دستور زیر تأیید کنید که سرویس به درستی نصب شده است:

# systemctl status php8.3-fpm

خروجی:

● php8.3-fpm.service - The PHP 8.3 FastCGI Process Manager
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/php8.3-fpm.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running)
    Docs: man:php-fpm8.3(8)
  Process: 58796 ExecStartPost=/usr/lib/php/php-fpm-socket-helper install /run/php/php-fpm.sock /etc/php/8.3/fpm/pool.d/www.conf 83 (code=exited, status=0>
  Main PID: 58793 (php-fpm8.3)
   Status: "Processes active: 0, idle: 2, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
   Tasks: 3 (limit: 2178)
   Memory: 7.5M
    CPU: 34ms
   CGroup: /system.slice/php8.3-fpm.service
       ├─58793 "php-fpm: master process (/etc/php/8.3/fpm/php-fpm.conf)
├─58794 php-fpm: pool www
└─58795 php-fpm: pool www

پیشنهاد ویژه قائم هاست سرور مجازی ایران با پورت 10 گیگ و ترافیک نامحدود ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن و سرور مجازی بورس با بالاترین کیفیت و سرعت در داخل کشور و قیمت بسیار ارزان به همراه خدمات نصب و کانفیگ و پشتیبانی 24 ساعته رایگان در تمامی ایام سال. نحوه نصب PHP 8.3 در اوبونتو 22.04

پسوند PHP را نصب کنید

نصب پسوندهای PHP با نحو ذکر شده در زیر ساده است:

# sudo apt install php8.3-[extension]
[افزونه] را با افزونه ای که می خواهید نصب کنید جایگزین کنید، اگر می خواهید چندین افزونه اضافه کنید، آنها را در پرانتز قرار دهید:

# apt install php8.3-mysql php8.3-imap php8.3-ldap php8.3-xml php8.3-curl php8.3-mbstring php8.3-zip

برای بررسی ماژول های PHP بارگذاری شده از دستور زیر استفاده کنید:

# php8.3 -m

خروجی مثال:

[PHP Modules]
..............
fileinfo
filter
ftp
gettext
hash
iconv
imap
json
ldap
libxml
mbstring
mysqli
mysqlnd
..............

[Zend Modules]
Zend OPcache

اجرای PHP 8.3 با سایر نسخه ها

به جای حذف نسخه های قدیمی PHP ، می توان چندین نسخه PHP را در کنار هم اجرا کرد.

دستور update-alternatives یک راه آسان برای جابجایی بین نسخه های PHP برای PHP CLI فراهم می کند.

# update-alternatives --config php

این یک درخواست برای انتخاب تعاملی مسیر باینری PHP جایگزینی که phpبه آن اشاره دارد، ظاهر می شود.

There are 2 choices for the alternative php (providing /usr/bin/php).

 Selection  Path       Priority  Status
------------------------------------------------------------
* 0      /usr/bin/php8.3  81    auto mode
 1      /usr/bin/php8.1  81    manual mode
 2      /usr/bin/php8.3  83    manual mode

برای تنظیم مسیر بدون اعلان تعاملی:

# update-alternatives --set php /usr/bin/php8.1

نظرات و نتیجه گیری از نحوه نصب PHP 8.3 در اوبونتو 22.04

در این آموزش، نحوه نصب PHP 8.3 را در اوبونتو 22.04 یاد گرفتید.

5/5 - (12 امتیاز)